Izolace vlhkého zdiva diamantovým lanem

Technologický postup sanace kamenného a smíšeného zdiva

Diamantová lanová pila je určena k řezání zdiva všeho druhu – betonu, kamene i cihel – bez omezení jeho šíře. Řezy je možno provádět jak svisle, tak vodorovně a šikmo. Stroj pohání uzavřenou smyčku diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází k vlastnímu řezání (viz schéma).

Pro postavení lanové pily zajistíme rovný a pevný podklad, kterým může být rovná podlaha nebo z fošen vytvořený rovný pojezd tak, aby mohlo docházet bez problémů ke zkracování smyčky lana pojezdem stroje vzad.

Nastavíme výšku roviny řezu a na řezanou stěnu upevníme stojan  rolen, podélné truby a držáky s vodícími rolnami tak, aby mohlo docházet ke snadnému zkracování smyčky. Podle stanoveného postupu na konkrétním objektu se vyvrtají dva otvory ve vzdálenosti 4 – 5 m od sebe, kterými je provlečeno diamantové lano. Lano se osadí do stroje a do vodících rolen a tím je možno začít s vlastním podřezáváním zdiva. Současně se spouštěním lanové pily musí být diamantové lano chlazeno vodou a to tak, aby lano neřezalo nasucho – nesmí se z řezu prášit. Hadice s puštěnou vodou se vkládá přímo do vlastního řezu ve směru otáčení lana. Do pročištěné spáry se vkládá vodotěsná hydroizolace síly 2mm (PE folie , popř. sklolaminátová deska).

Zdivo se zajistí z obou stran a po celé šířce statickými klíny a po přestavení vodících rolen se pokračuje v řezání dalšího úseku zdiva.

Velikost těchto úseků závisí na tom, jak je zdivo soudržné. Přesah sousedních izolačních desek je 5 – 10 cm. Vzdálenost mezi statickými klíny je 10 – 20 cm. Ke zdivu je nutný přístup z obou stran (viz schéma).

schéma řezu diamantovou pilou

Po zaizolování a statickém zajištění objektu se přistoupí k tlakové injektáži spáry cementovou maltou s plastifikátorem. Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kriteriím WTA .

 

Pro použití této technologie je bezpodmínečně nutný přístup ke zdivu z obou stran.

Využití diamantové lanové pily při izolaci vlhkého zdiva

  • Kamenné zdivo, cihelné zdivo vyzděné na tvrdou cementovou maltu
  • Smíšené zdivo, beton, železobeton

Výhody izolace vlhkého zdiva diamantovou lanovou pilou

  • Zdravotní a ekologická nezávadnost
  • Spolehlivost, odolnost, vysoká účinnost a dlouhá životnost
  • Možnost vertikálního i horizontálního řezu

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti . Sanační omítka by měla odpovídat kritériím  WTA a ČSN 730610.