Sanace, izolace zdiva řetězovou pilou

Technologický postup sanace, izolace zdiva řetězovou pilou,  podřezávání zdiva

Řetězová pila slouží k postupnému podřezávání cihelného zdiva. Zdivo musí být vyzděno v pravidelných spárách na vápenou maltu a minimálně 10 mm silnou spáru.

V místě podřezávání zdiva se otluče omítka a podél zdi se upraví rovný podklad v šíři 1,5m pro pojezd stroje. Po proříznutí zdi do délky cca 1m se řezná spára vyčistí a do drážky se vloží izolační pás PE folie (event. sklolaminátová deska). Zdivo je zajištěno statickými klíny v roztečích 20-30 cm z obou stran a následuje proříznutí další části zdiva. Izolační desky se musí překrývat minimálně 10cm. Po zaizolování objektu nebo jeho částí se mezera mezi klíny vyplní pod tlakem cementovou maltou (tlaková injektáž spáry) s plastifikátorem.

Podřezávání zdiva lze provádět od 7cm nad úrovní pojezdu stroje.

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50cm nad horní hranicí vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kritériím WTA.

Ukázky sanace zdiva řetězovou pilou

Provádíme také jiné metody sanace zdiva: