Sanace vlhkého zdiva HW-Systém

HW systém je jedna z nejúčinnějších  metod  se 100% účinkem a bez možnosti porušení statiky objektu. Jedná se o rakouský patent , který je chráněn několika patenty po celé Evropě. Tento systém má podporu Vědecko-technologické společnosti pro sanace vlhkého zdiva a péče o památek. Garance toho systému pro izolaci vlhkého zdiva jsou dlouhodobé. Tato metoda sanace vlhkého zdiva odpovídá kritériím WTA a ČSN 730610.

Technologický postup sanace vlhkého zdiva

Tato metoda sanace vlhkého zdiva je založena na zarážení, zavibrování vlnitých  izolačních nerezových desek (plechů), které jsou vyráběny z tvrzené ušlechtilé oceli. Tyto desky (plechy) se strojně zatloukají do zdiva daného objektu s frekvencí cca 1300 úderů za minutu. To znamená, že odpadá podřezávání vlhkého zdiva a je zaručeno zachování statiky celého objektu a nedochází ani k žádnému poškození zdiva. Jednotlivé desky pro samotnou sanaci vlhkého zdiva jsou přímo na míru dané tloušťce zdiva a překrývají se o 5-8 cm tedy o 2-3 vlny ve styku desek. Tím vzniká nepropustný a nerezavějící uzávěr, který zaručuje maximální izolaci vlhkého zdiva daného objektu. Každá deska je opatřena hrotem, takže i když se objeví při sanaci zdiva překážka, snadno jí pronikne.

Tuto metodu sanace zdiva možno aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu. Užití není omezeno tedy pouze na zdivo cihelné. Lze provádět tedy i v kamenných budovách avšak pouze s průběžnou ložnou spárou.

Metoda HW- systém je velmi šetrná a zaručuje, že statika celého objektu zůstane zcela zachována a neporušena. Výhodou pro využití této metody při sanaci vlhkého zdiva je, že je potřebný přístup pouze z jedné strany objektu.

Při sanaci vlhkého zdiva metodou HW-systém se jako izolační materiál používá ušlechtilá nerezavějící ocel, která má pevnost 600 – 1300MPa, z toho důvodu můžeme provádět sanace vlhkého zdiva i u silných zdí a to až do 100cm s přístupem jen z jedné strany. Pokud je zdivo silnější je už zapotřebí přístup z obou stran. Výška izolace se dá provádět  již od  1 cm nad stávajícím terénem.

Před samotnou sanací doporučujeme

 • Odstranění staré podlahy (pokud se bude pokládat nová)
 • Zjistit, kde se nachází elektřina, plyn, voda, apod., aby nedošlo k poškození

Na závěr sanace vlhkého zdiva doporučujeme

 • V případě že se pokládá nová podlaha, je třeba napojit podlahové izolace na HW-systém
 • Pokud se sanace vlhkého zdiva provádí v suterénu budovy, musí se odkopat zemina zvenku a to až na úroveň zatloukaných plechů a provést novou vnější svislou izolaci
 • Pokud je třeba nanést omítku ihned po sanaci zdiva, musí být použita sanační omítka
 • V případě, že vlhké zdivo je silně zasoleno, doporučujeme použít nátěry vázající sůl na celé vlhké zdi
 • Sanační postřiky jsou vhodné, pokud se na vlhkém zdivu vyskytují houby a plísně

Využití metody HW-systém při sanaci vlhkého zdiva

 • Cihelné, kamenné zdivo s průběžnou spárou
 • Zdivo z kotovic a vepřovic i bez průběžné spáry
 • Veškeré zdivo vyzděné ve spáře
 • Pilíře, klenby, kaskády, oblouky

Výhody sanace vlhkého zdiva metodou HW-systém

 • Dlouhodobě používaná a ověřená metoda
 • Žádné podřezávání při samotné izolaci vlhkého zdiva
 • Rychlost, jednoduchost, dlouhá životnost
 • Jistota zachování statiky objektu
 • Zdravotní a ekologická nezávadnost

Závěr sanace 

 • vysoce kvalitní materiál, nerezavějící ušlechtilá nerez. ocel o síle 1,5 mm – zachování statiky objektu, nedochází k sedání zdiva, popraskání omítky, oken atd.
 • šetrnost k stávajícímu zdivu, vzhledem k rychlosti rázů a hrotům na deskách nedochází k vybourávání zdiva, nejsou tedy nutné žádné před ani poúklidové práce, lze provádět za plné funkce objektů
 • rychlost, denní výkon činí cca 30-40 bm zdiva (rodinný domek asi 1-2 dny)
 • garance statiky objektu, dlouhodobá garance na materiál a provedení
 • ke zdivu stačí přístup z jedné strany
 • manipulační prostor min. 1m + šíře zdiva
 • plechy je možno zarážet v první přímo přístupné spáře

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace  nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti . Sanační omítka by měla odpovídat kritériím WTA .

Kvalita plechů používaných pro sanace zdiva

 • CHROM-OCEL (15-17% Cr), DIN 1.4016 = ČSN 417040
 • CHROM-NIKL-OCEL (17-20% Cr, (9-12% Ni), DIN 1.4301 = ČSN 417240, 417241, 417242
 • CHROM-NIKL-MOLYBDEN-OCEL (16-19% Cr, 10-15% Ni, 2-3% Mo), DIN 1.4401 = ČSN 417341, DIN 1.4436 = ČSN 417341, DIN 1.4571 = ČSN 417246

Pevnost: 1300 MPa (Nmm-2), síla plechu 1,5 mm
Výrobce: Firma KRUPP THYSSEN – Nirosta Stahl

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kriteriím WTA.

HW-SYSTÉM je rakouskou patentovou technologií používanou na sanace zdiva, která je v celé Evropě chráněna řadou patentů a ani ČR není výjimkou.

V ČR jsou v platnosti tyto patenty: patent č. 281038 (Europatent Nr. 0544639), patent č. 284110 (Europatent Nr. 0475932) a patent č. 278264. S inovací technologie přichází v průběhu i řada dalších přihlášek patentových listin.

Všechny patenty jsou jistotou a zárukou kvality této evropské technologie. Metoda nerez. plechů – HW-SYSTÉM – je součástí ČSN 730610