Izolace vlhkého zdiva HW-systémem

Sanace vlhkého zdiva HW-Systém

HW systém je jedna z nejúčinnějších metod se 100% účinkem a bez možnosti porušení statiky objektu. Jedná se o rakouský patent , který je chráněn několika patenty po celé Evropě. Tento systém má podporu Vědecko-technologické společnosti pro sanace vlhkého zdiva a péče o památek. Garance toho systému pro izolaci vlhkého zdiva jsou dlouhodobé. Tato metoda sanace vlhkého zdiva odpovídá kritériím WTA a ČSN 730610.

Technologický postup sanace vlhkého zdiva

Tato metoda sanace vlhkého zdiva je založena na zarážení, zavibrování vlnitých izolačních nerezových desek (plechů), které jsou vyráběny z tvrzené ušlechtilé oceli. Tyto desky (plechy) se strojně zatloukají do zdiva daného objektu s frekvencí cca 1300 úderů za minutu. To znamená, že odpadá podřezávání vlhkého zdiva a je zaručeno zachování statiky celého objektu a nedochází ani k žádnému poškození zdiva. Jednotlivé desky pro samotnou sanaci vlhkého zdiva jsou přímo na míru dané tloušťce zdiva a překrývají se o 5-8 cm tedy o 2-3 vlny ve styku desek. Tím vzniká nepropustný a nerezavějící uzávěr, který zaručuje maximální izolaci vlhkého zdiva daného objektu. Každá deska je opatřena hrotem, takže i když se objeví při sanaci zdiva překážka, snadno jí pronikne.

Tuto metodu sanace zdiva možno aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu. Užití není omezeno tedy pouze na zdivo cihelné. Lze provádět tedy i v kamenných budovách avšak pouze s průběžnou ložnou spárou.

Metoda HW- systém je velmi šetrná a zaručuje, že statika celého objektu zůstane zcela zachována a neporušena. Výhodou pro využití této metody při sanaci vlhkého zdiva je, že je potřebný přístup pouze z jedné strany objektu.

Při sanaci vlhkého zdiva metodou HW-systém se jako izolační materiál používá ušlechtilá nerezavějící ocel, která má pevnost 600 – 1300MPa, z toho důvodu můžeme provádět sanace vlhkého zdiva i u silných zdí a to až do 100cm s přístupem jen z jedné strany. Pokud je zdivo silnější je už zapotřebí přístup z obou stran. Výška izolace se dá provádět již od 1 cm nad stávajícím terénem.