Izolace zdiva řetězovou pilou

Technologický postup sanace, izolace zdiva řetězovou pilou, podřezávání zdiva

Řetězová pila pro podřezávání vlhkého zdiva se používá na cihlové zdivo s průběžnou spárou. Pro sanaci vlhkého zdiva řetězovou pilou je nutné, aby zdivo bylo soudržné, nesmí být přezdívané a jako materiál ložné spáry je nejvhodnější vápenná malta s nízkým obsahem cementu. Jako izolační materiál slouží hydroizolační folie z PE-HD. Životnost izolace zdiva je dlouhodobá a stejně jako jiné technologické postupy i tento splňuje kritéria WTA a ČSN 730610.

Pro využití metody podřezávání vlhkého zdiva je zapotřebí mít přístup ke zdivu z obou stran.

Postup při podřezání vlhkého zdiva řetězovou pilou
Nejdříve se otluče v místě podřezání vlhkého zdiva omítka, zarovná se podklad v šíři 1,5 m pro umístění stroje a poté se provede do zdiva řez, který se očistí od nečistot. Do vytvořené drážky vloží 2 mm silná hydroizolační PE fólie, zdivo se zajistí statickými plastovými klíny v rozteči 20 cm – 30 cm a následně se provede zainjektování (vyplnění) proříznuté spáry cementovou maltou s plastifikátorem.

Podřezávání zdiva lze provádět od 7 cm nad úrovní pojezdu stroje.

 

Využití řetězové pily při izolaci vlhkého zdiva

  • Cihlové zdivo

Výhody podřezávání vlhkého zdiva řetězovou pilou

  • Příznivá cena a dlouhá životnost
  • Rychlost a vysoký účinek
  • Řezání se provádí za sucha, není třeba chladit vodou
  • Zdravotní a ekologická nezávadnost

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vhlkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kritériím WTA.