Izolace zdiva lanovou pilou

Technologický postup sanace kamenného a smíšeného zdiva

Izolace zdiva lanovou pilou je určena k řezání zdiva všeho druhu – betonu, kamene i cihel – bez omezení jeho šíře. Řezy je možno provádět jak svisle, tak vodorovně a šikmo. Stroj pohání uzavřenou smyčku lanové pily soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází k vlastnímu řezání (viz schéma).

Pro postavení lanové pily zajistíme rovný a pevný podklad, kterým může být rovná podlaha nebo z fošen vytvořený rovný pojezd tak, aby mohlo docházet bez problémů ke zkracování smyčky lana pojezdem stroje vzad.

Nastavíme výšku roviny řezu a na řezanou stěnu upevníme stojan rolen, podélné truby a držáky s vodícími rolnami tak, aby mohlo docházet ke snadnému zkracování smyčky. Podle stanoveného postupu na konkrétním objektu se vyvrtají dva otvory ve vzdálenosti 4 – 5 m od sebe, kterými je provlečeno diamantové lano. Lano se osadí do stroje a do vodících rolen a tím je možno začít s vlastním podřezáváním zdiva. Současně se spouštěním lanové pily musí být diamantové lano chlazeno vodou a to tak, aby lano neřezalo nasucho – nesmí se z řezu prášit. Hadice s puštěnou vodou se vkládá přímo do vlastního řezu ve směru otáčení lana. Do pročištěné spáry se vkládá vodotěsná hydroizolace síly 2mm (PE folie , popř. sklolaminátová deska).

Zdivo se zajistí z obou stran a po celé šířce statickými klíny a po přestavení vodících rolen se pokračuje v řezání dalšího úseku zdiva.

Velikost těchto úseků závisí na tom, jak je zdivo soudržné. Přesah sousedních izolačních desek je 5 – 10 cm. Vzdálenost mezi statickými klíny je 10 – 20 cm. Ke zdivu je nutný přístup z obou stran (viz schéma).

Po zaizolování a statickém zajištění objektu se přistoupí k tlakové injektáži spáry cementovou maltou s plastifikátorem. Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kriteriím WTA .

Pro použití této technologie izolace zdiva lanovou pilou je bezpodmínečně nutný přístup ke zdivu z obou stran.

Využití diamantové lanové pily při izolaci vlhkého zdiva

  • Kamenné zdivo, cihelné zdivo vyzděné na tvrdou cementovou maltu
  • Smíšené zdivo, beton, železobeton

Výhody izolace vlhkého zdiva diamantovou lanovou pilou

  • Zdravotní a ekologická nezávadnost
  • Spolehlivost, odolnost, vysoká účinnost a dlouhá životnost
  • Možnost vertikálního i horizontálního řezu

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti . Sanační omítka by měla odpovídat kritériím WTA a ČSN 730610.