Chemické clony, rubová injektáž

Izolace vlhkého zdiva pomocí chemické clony se ve stavebnictví používá stále častěji. Naše firma IZOSAN s.r.o. využívá vysoce kvalitní emulzní krém Aida Injeektionscreme založený na bázi silan- siloxanů, který vytváří hydroizolační clony. Tento krém se vtlačuje do předem vyvrtaných otvorů ve vlhkém zdivu a tam se vytváří nepropustná bariéra, která zabraňuje vzlínání vlhkosti do zdiva. Tato metoda izolace vlhkého zdiva pomocí chemické clony podléhá normám WTA a ČSN 730610.

Postup při izolaci vlhkého zdiva chemickou clonou

Izolace vlhkého zdiva pomocí chemické clony se provádí tak, že do zdiva se navrtají otvory vzdálené od sebe 10 až 12cm. Vrtat je lze do spáry vodorovně nebo mírně šikmo dle stavební situace. Hloubka jednotlivých vrtů je dána podle tloušťky stěny zmenšené o 5 cm. Průměr vyvrtaných otvorů se pohybuje přibližně mezi 14 a 22 mm. Tlak, pod kterým se tato metoda izolace vlhkosti zdiva provádí, je maximálně 2 bar. Využívá se k tomu nízkotlaký postřikovač s prodlužovací tyčí bez trysky a filtru.

Výhody sanace vlhkého zdiva pomocí chemické clony

  • Vysoká účinnost, spolehlivost
  • Snadná a rychlá aplikace i ve ztížených podmínkách
  • Zdravotní a ekologická nezávadnost
  • Eliminace statických vad

Využití chemické clony při izolaci vlhkého zdiva

  • Cihlové zdivo
  • Zdivo z hliněných cihel a zdivo kladené na hliněnou maltu
  • Kamenné zdivo včetně opuky
  • Smíšené zdivo