Vrážení nerezových desek

Při použití metody sanace zdiva za pomoci vrážení nerezových desek se jednotlivé desky ve styku překryjí o 2-3 vlny a takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící horizontální uzávěru proti vzlínající zemní vlhkosti.

Vrážení nerezových desek a účinek na zdivo

 • Horizontální postup sanace zdiva ve směru úderů (rázů) není možný, neboť je nutno brát ohled na setrvačnost hmoty zdiva a krátkodobost trvání úderů (cca 1.300 úderů za minutu). K sedání zdiva nemůže dojít.
 • Odsazení zdiva (tvorba trhlin vzniklých sedáním) ve vertikálním směru není možné, neboť při pronikání desek se musí malta ve spáře o cca 10-20% zhutnit.
 • K poškození nebo rozbití zdiva zpravidla nedochází. Je tomu tak vždy, když cihly přes sílu zdiva leží v jedné rovině. Pokud se stane, že jsou u silnějšího zdiva výškově odsazeny, musí desky cihlou proniknout (proseknout).
  Desky jsou na jedné straně opatřeny špicí (hrotem – Europatent Nr. 0544639, CZ patent č. 281038), a tak snadno pronikají zdivem a zamezují otřesům. Velmi tvrdá malta, úzká spára, tlaky ve zdivu přestávají být problémem. HW-SYSTÉM = 100% garance statiky objektu!

Sanace zdiva za užití metody HW-SYSTÉM

Metodu vrážení nerezových desek je možné aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu. Užití není omezeno tedy pouze na zdivo cihelné. Lze provádět tedy i v kamenných budovách, avšak pouze s průběžnou spárou.

Závěr

 • vysoce kvalitní materiál, nerezavějící ušlechtilá nerez. ocel o síle 1,5 mm – zachování statiky objektu, nedochází k sedání zdiva, popraskání omítky, oken atd.
 • šetrnost k stávajícímu zdivu, vzhledem k rychlosti rázů a hrotům na deskách nedochází k vybourávání zdiva, nejsou tedy nutné žádné před ani po-úklidové práce, lze provádět za plné funkce objektů
 • rychlost, denní výkon činí cca 30-40 bm zdiva (rodinný domek asi 1-2 dny)
 • garance statiky objektu, dlouhodobá garance na materiál a provedení (50-80 let)
 • ke zdivu stačí přístup z jedné strany
 • manipulační prostor min. 1 m + šíře zdiva
 • vrážení nerezových desek lze započít v první přímo přístupné spáře

Kvalita plechů používaných pro sanace zdiva

 • CHROM-OCEL (15-17% Cr), DIN 1.4016 = ČSN 417040
 • CHROM-NIKL-OCEL (17-20% Cr, (9-12% Ni), DIN 1.4301 = ČSN 417240, 417241, 417242
 • CHROM-NIKL-MOLYBDEN-OCEL (16-19% Cr, 10-15% Ni, 2-3% Mo), DIN 1.4401 = ČSN 417341, DIN 1.4436 = ČSN 417341, DIN 1.4571 = ČSN 417246

Pevnost: 1300 MPa (Nmm-2), síla plechu 1,5 mm
Výrobce: Firma KRUPP THYSSEN – Nirosta Stahl

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kriteriím WTA.

HW-SYSTÉM je rakouskou patentovou technologií používanou na sanace zdiva, která je v celé Evropě chráněna řadou patentů a ani ČR není výjimkou.

V ČR jsou v platnosti tyto patenty: patent č. 281038 (Europatent Nr. 0544639), patent č. 284110 (Europatent Nr. 0475932) a patent č. 278264. S inovací technologie přichází v průběhu i řada dalších přihlášek patentových listin.

Všechny patenty jsou jistotou a zárukou kvality této evropské technologie. Metoda nerez. plechů – HW-SYSTÉM – je součástí ČSN 730610.