Sanace vlhkého zdiva

Sanace vlhkého zdiva a snížení vlhkosti zdiva nad terénem i v suterénu se provádí několika metodami, jedna z nejúčinnějších metod se 100% účinkem a bez možnosti porušení statiky objektu je sanace vlhkého zdiva pomocí HW-systému. Touto metodou se dosáhne výrazného a trvalého snížení vlhkosti zdiva, a to jak v podzemní části budovy tak i v té nadzemní. Jedná se o rakouský patent z roku 1995, který je chráněn několika patenty po celé Evropě. Tento systém má podporu Vědecko-technologické společnosti pro sanace vlhkého zdiva a péče o památek. Garance toho systému pro izolaci vlhkého zdiva jsou dlouhodobé. Tato metoda sanace vlhkého zdiva odpovídá kritériím WTA a ČSN 730610.

Technologický postup sanace vlhkého zdiva

Tato metoda sanace vlhkého zdiva je založena na zarážení vlnitých izolačních nerezových desek (plechů), které jsou vyráběny z tvrzené ušlechtilé oceli. Tyto desky (plechy) se strojně zatloukají do zdiva daného objektu s frekvencí cca 1300 úderů za minutu. To znamená, že odpadá podřezávání vlhkého zdiva a je zaručeno zachování statiky celého objektu a nedochází ani k žádnému poškození zdiva. Jednotlivé desky pro samotnou sanaci vlhkého zdiva jsou přímo na míru dané tloušťce zdiva a překrývají se o 5-8 cm tedy o 2-3 vlny ve styku desek. Tím vzniká nepropustný a nerezavějící uzávěr, který zaručuje maximální izolaci vlhkého zdiva daného objektu. Každá deska je opatřena hrotem, takže i když se objeví při sanaci zdiva překážka, snadno jí pronikne.

Metoda HW- systém je velmi šetrná a zaručuje, že statika celého objektu zůstane zcela zachována a neporušena. Výhodou pro využití této metody při sanaci vlhkého zdiva je, že je potřebný přístup pouze z jedné strany objektu.

Při sanaci vlhkého zdiva metodou HW-systém se jako izolační materiál používá ušlechtilá nerezavějící ocel, která má pevnost 600 – 1300MPa, z toho důvodu můžeme provádět sanace vlhkého zdiva i u silných zdí a to až do 100cm s přístupem jen z jedné strany. Pokud je zdivo silnější je už zapotřebí přístup z obou stran. Výška izolace se dá provádět již od 1 cm nad stávajícím terénem.

Před samotnou sanací doporučujeme:

 • Odstranění staré podlahy (pokud se bude pokládat nová)
 • Odsunutí veškerého nábytku od zdiva
 • Zjistit, kde se nachází elektřina, plyn, voda, apod., aby nedošlo k poškození

Na závěr sanace vlhkého zdiva doporučujeme:

 • V případě že se pokládá nová podlaha, je třeba napojit podlahové izolace na HW-systém
 • Pokud se sanace vlhkého zdiva provádí v suterénu budovy, musí se odkopat zemina zvenku a to až na úroveň zatloukaných plechů a provést novou vnější svislou izolaci
 • Pokud je třeba nanést omítku ihned po sanaci zdiva, musí být použita sanační omítka
 • V případě, že vlhké zdivo je silně zasoleno, doporučujeme použít nátěry vázající sůl na celé vlhké zdi
 • Sanační postřiky jsou vhodné, pokud se na vlhkém zdivu vyskytují houby a plísně

Využití metody HW-systém při sanaci vlhkého zdiva:

 • Cihelné, kamenné zdivo s průběžnou spárou
 • Zdivo z kotovic a vepřovic i bez průběžné spáry
 • Veškeré zdivo vyzděné ve spáře
 • Pilíře, klenby, kaskády, oblouky

Výhody sanace vlhkého zdiva metodou HW-systém:

 • Dlouhodobě používaná a ověřená metoda
 • Žádné podřezávání při samotné izolaci vlhkého zdiva
 • Rychlost, jednoduchost, dlouhá životnost
 • Jistota zachování statiky objektu
 • Zdravotní a ekologická nezávadnost

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace  nebo minimálně 50 cm nad horní hranici vlhkosti . Sanační omítka by měla odpovídat kritériím WTA .